Movie sketch of the accident


Framställ en perfekt olycksskiss med ett par musklick och överta denna skiss i din personliga digitala olycksrapport. Värdefulla tips för skaderegleringen är inklusive.


Titta inledningsvis på video-demontrationen på den vänstra sidan. Att rita en skiss är enkelt, går snabbt och är kostnadsfritt.

Release version: Beta-Public Release

Mönster av en skiss med händelseförlopp Example accident sketch
Europeisk olycksrapport – på flera språk Accident reports